کمترین: 
16.87
بیشترین: 
1274.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 6 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 6 آبان 1396 , 1274.06 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/06 00:00","price":1273.58},{"date":"1396/08/06 00:10","price":1273.08},{"date":"1396/08/06 00:15","price":1273.05},{"date":"1396/08/06 00:20","price":1273.34},{"date":"1396/08/06 00:25","price":1273.59},{"date":"1396/08/06 00:30","price":1274.06}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399