کمترین: 
7.2
بیشترین: 
7.4
قیمت ذغال سنگ امروز 5 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 آبان 1396 , 7.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/05 00:32","price":7.4},{"date":"1396/08/05 16:32","price":7.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399