کمترین: 
1264.91
بیشترین: 
22213
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 5 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 5 آبان 1396 , 1273.41 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399