کمترین: 
7.4
بیشترین: 
7.47
قیمت ذغال سنگ امروز 4 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 4 آبان 1396 , 7.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 16:32","price":7.4},{"date":"1396/08/04 23:00","price":7.47}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399