کمترین: 
25200
بیشترین: 
251000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 4 آبان 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 4 آبان 1396 , 251000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 13:24","price":251000},{"date":"1396/08/04 22:48","price":25200},{"date":"1396/08/04 22:54","price":251000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399