کمترین: 
127200
بیشترین: 
1274000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 آبان 1396 , 1274000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 13:00","price":1274000},{"date":"1396/08/04 22:48","price":127200},{"date":"1396/08/04 22:54","price":1274000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399