کمترین: 
1727
بیشترین: 
2382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 4 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 آبان 1396 , 2382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 12:40","price":1727},{"date":"1396/08/04 12:50","price":2382}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399