کمترین: 
1309000
بیشترین: 
1309000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 4 آبان 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 4 آبان 1396 , 1309000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 12:36","price":1309000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399