کمترین: 
501
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 4 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 آبان 1396 , 501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 12:00","price":501}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399