کمترین: 
493
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 4 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 آبان 1396 , 493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 12:00","price":494},{"date":"1396/08/04 14:30","price":493}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399