کمترین: 
636
بیشترین: 
636
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 4 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 آبان 1396 , 636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 12:00","price":636}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399