کمترین: 
66400
بیشترین: 
666000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 4 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 آبان 1396 , 665000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 12:00","price":666000},{"date":"1396/08/04 12:06","price":665000},{"date":"1396/08/04 22:48","price":66400},{"date":"1396/08/04 22:54","price":665000}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399