کمترین: 
4163
بیشترین: 
4167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 آبان 1396 , 4163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 11:30","price":4167},{"date":"1396/08/04 12:00","price":4163}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399