کمترین: 
4026
بیشترین: 
4033
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 4 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 آبان 1396 , 4032 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 11:30","price":4026},{"date":"1396/08/04 11:40","price":4028},{"date":"1396/08/04 12:00","price":4031},{"date":"1396/08/04 12:20","price":4030},{"date":"1396/08/04 13:00","price":4031},{"date":"1396/08/04 13:10","price":4032},{"date":"1396/08/04 13:30","price":4033},{"date":"1396/08/04 13:50","price":4032}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399