کمترین: 
4825
بیشترین: 
4830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 4 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 آبان 1396 , 4828 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:20","price":4830},{"date":"1396/08/04 11:10","price":4828},{"date":"1396/08/04 11:40","price":4825},{"date":"1396/08/04 12:00","price":4828}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399