کمترین: 
1060
بیشترین: 
1090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 4 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 آبان 1396 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:10","price":1090},{"date":"1396/08/04 10:50","price":1060},{"date":"1396/08/04 12:40","price":1071},{"date":"1396/08/04 12:50","price":1060},{"date":"1396/08/04 13:30","price":1090},{"date":"1396/08/04 13:40","price":1060},{"date":"1396/08/04 21:20","price":1090},{"date":"1396/08/04 21:40","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399