کمترین: 
635
بیشترین: 
637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 4 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 آبان 1396 , 637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:10","price":635},{"date":"1396/08/04 10:30","price":636},{"date":"1396/08/04 12:00","price":637}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399