کمترین: 
3266
بیشترین: 
3275
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 4 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 آبان 1396 , 3266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:10","price":3275},{"date":"1396/08/04 10:20","price":3274},{"date":"1396/08/04 11:30","price":3271},{"date":"1396/08/04 12:00","price":3270},{"date":"1396/08/04 12:20","price":3269},{"date":"1396/08/04 12:40","price":3270},{"date":"1396/08/04 13:20","price":3269},{"date":"1396/08/04 13:30","price":3266}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399