کمترین: 
1109
بیشترین: 
1111
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 4 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 آبان 1396 , 1109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:10","price":1111},{"date":"1396/08/04 11:40","price":1110},{"date":"1396/08/04 12:10","price":1109}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399