کمترین: 
1114
بیشترین: 
1114
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 4 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 آبان 1396 , 1114 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:10","price":1114}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399