کمترین: 
5363
بیشترین: 
5379
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 4 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 آبان 1396 , 5374 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 10:10","price":5363},{"date":"1396/08/04 10:20","price":5374},{"date":"1396/08/04 11:20","price":5379},{"date":"1396/08/04 12:00","price":5378},{"date":"1396/08/04 13:50","price":5374}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399