کمترین: 
715.1
بیشترین: 
715.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 4 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 آبان 1396 , 715.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":715.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399