کمترین: 
2030.7
بیشترین: 
2030.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 4 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 آبان 1396 , 2030.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":2030.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399