کمترین: 
10408.3
بیشترین: 
10408.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 4 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 آبان 1396 , 10408.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":10408.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399