کمترین: 
2536.1
بیشترین: 
2536.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 آبان 1396 , 2536.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":2536.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399