کمترین: 
53.3
بیشترین: 
53.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 4 آبان 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 4 آبان 1396 , 53.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":53.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399