کمترین: 
9142
بیشترین: 
9142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 4 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 4 آبان 1396 , 9142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":9142}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399