کمترین: 
296.6
بیشترین: 
296.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 4 آبان 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 آبان 1396 , 296.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":296.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399