کمترین: 
8958.9
بیشترین: 
8958.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 4 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 آبان 1396 , 8958.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":8958.9}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399