کمترین: 
947.3
بیشترین: 
947.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 4 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 4 آبان 1396 , 947.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":947.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399