کمترین: 
919.7
بیشترین: 
919.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 4 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 آبان 1396 , 919.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":919.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399