کمترین: 
548
بیشترین: 
548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 4 آبان 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 4 آبان 1396 , 548 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":548}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399