کمترین: 
420.4
بیشترین: 
420.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 4 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 آبان 1396 , 420.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":420.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399