کمترین: 
3487.9
بیشترین: 
3487.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 آبان 1396 , 3487.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":3487.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399