کمترین: 
2696.7
بیشترین: 
2696.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 4 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 4 آبان 1396 , 2696.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":2696.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399