کمترین: 
3038.5
بیشترین: 
3038.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 4 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 4 آبان 1396 , 3038.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":3038.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399