کمترین: 
520.2
بیشترین: 
520.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 4 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 4 آبان 1396 , 520.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":520.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399