کمترین: 
918
بیشترین: 
918
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 4 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 آبان 1396 , 918 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":918}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399