کمترین: 
939
بیشترین: 
939
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 4 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 آبان 1396 , 939 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":939}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399