کمترین: 
4575.5
بیشترین: 
4575.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 4 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 4 آبان 1396 , 4575.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":4575.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399