کمترین: 
4078.7
بیشترین: 
4078.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 4 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 4 آبان 1396 , 4078.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":4078.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398