کمترین: 
3448.9
بیشترین: 
3448.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 4 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 آبان 1396 , 3448.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/04 09:50","price":3448.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398