کمترین: 
0.02
بیشترین: 
540628
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 4 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 4 آبان 1396 , 1267.58 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398