کمترین: 
7.47
بیشترین: 
7.47
قیمت ذغال سنگ امروز 3 آبان 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 3 آبان 1396 , 7.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 16:32","price":7.47}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398