کمترین: 
662000
بیشترین: 
664000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 3 آبان 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 3 آبان 1396 , 664000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:54","price":662000},{"date":"1396/08/03 14:24","price":663000},{"date":"1396/08/03 17:06","price":664000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398