کمترین: 
635
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 3 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 آبان 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:50","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398