کمترین: 
495
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 3 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 آبان 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:40","price":495},{"date":"1396/08/03 12:00","price":496},{"date":"1396/08/03 12:20","price":497},{"date":"1396/08/03 13:00","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398