کمترین: 
1113
بیشترین: 
1113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 3 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 آبان 1396 , 1113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:40","price":1113}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398