کمترین: 
1115
بیشترین: 
1117
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 3 آبان 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 آبان 1396 , 1115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:30","price":1115},{"date":"1396/08/03 11:40","price":1117},{"date":"1396/08/03 12:20","price":1116},{"date":"1396/08/03 13:20","price":1115}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398