کمترین: 
4022
بیشترین: 
4032
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 3 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 3 آبان 1396 , 4028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/03 11:30","price":4032},{"date":"1396/08/03 11:40","price":4027},{"date":"1396/08/03 12:20","price":4026},{"date":"1396/08/03 12:30","price":4024},{"date":"1396/08/03 12:40","price":4023},{"date":"1396/08/03 12:50","price":4022},{"date":"1396/08/03 13:00","price":4023},{"date":"1396/08/03 13:10","price":4024},{"date":"1396/08/03 13:30","price":4026},{"date":"1396/08/03 14:10","price":4028},{"date":"1396/08/03 14:20","price":4029},{"date":"1396/08/03 14:50","price":4030},{"date":"1396/08/03 15:10","price":4029},{"date":"1396/08/03 15:40","price":4028},{"date":"1396/08/03 16:00","price":4029},{"date":"1396/08/03 17:20","price":4028}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398